Pozvánka na valnou hromadu JmSST

17.5.2024

Výkonný výbor JmSST z.s. svolává Valnou hromadu JmSST z.s., která se uskuteční dne 18.6.2024 v 18:00 hodin v konferenčním sálu Bowling centrum Brno s.r.o., Líšeňská 4515/80, 615 00 Brno-Židenice, GPS 49°11'48.714"N, 16°39'51.471"E

 Program Valné hromady:

1. Zahájení

2. Schválení programu a jednacího řádu

3. Volba pracovních funkcí

4. Zprávy předsedy JmSST a odborných komisí

5. Zpráva kontrolní komise

6. Schvalování čerpání rozpočtu za rok 2023

7. Schvalování rozpočtu na rok 2024

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

 

Konference se může zúčastnit kterýkoli člen oddílu JmSST. S právem rozhodovacím se jí účastní statutární zástupci (2), zástupci regionálních svazů (7) a jeden zástupce za každý klub hrající v sezóně 2023-4 krajské či ligové soutěže (54).

 Neúčast zástupce oddílu s hlasem rozhodujícím, který se v sezóně 2023-24 účastnil soutěží řízených JmSST, bude sankcionována částkou 2.000,- Kč. V případě neuhrazení pokuty bude oddílu zastavena činnost. Zastupování nečlenem oddílu je možné pouze na základě úředně ověřené plné moci.

 

Pozvánku ve formátu pdf naleznete zde.

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)