Pozvánka na Valnou hromadu JmSST

10.5.2022

Výkonný výbor JmSST z.s. svolává Valnou hromadu JmSST z.s.
která se uskuteční dne 15.6.2022 v 18:00 hodin v Orlovně Silůvky, Anenská 54, Silůvky,
GPS 49°6'20.416"N, 16°28'5.907"E

Zápis z jednání VH, usnesení VH a přílohy naleznete v dokumentové sekci.

Program Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu, jednacího a volebního řádu
3. Volba pracovních funkcí
4. Zprávy předsedy JmSST a odborných komisí
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schvalování čerpání rozpočtu za rok 2021
7. Schvalování rozpočtu na rok 2022
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr
Konference se může zúčastnit kterýkoli člen oddílu JmSST. S právem rozhodovacím se jí účastní statutární zástupci (2), zástupci regionálních svazů (7) a jeden zástupce za každý klub hrající v sezóně 2021-2 krajské či ligové soutěže (50).


Pozvánku ve formátu pdf naleznete zde.

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)