Mládež - BTM, KP, HBO a další

JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)