BTM, ŽT, KP mládeže

JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)