Zpráva JmSST č. 18 v sezóně 2019-20, stanovisko ČUS, vyjádření KHS k aktuální situaci

14.3.2020

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 18.

Obsah zprávy:

  • Rozhodnutí VV JmSST

VV JmSST pozastavuje dnešním dnem všechny akce, tedy krajské soutěže dospělých, veškeré soutěže mládeže a další aktivity (KCTM, školení trenérů). Což znamená, že veškerá utkání a turnaje s hracím termínem 14.3.2020 a pozdějším jsou tímto odložena.
O obnovení nebo o případném ukončení soutěží bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace v ČR a v souladu s rozhodnutími vlády ČR v nadcházejícím období.

 

ČUS si nechala zpracovat právní výklad čtvrtečního rozhodnutí vlády. Je z něj patrné, že tento krok vlády neznamená povinné uzavření sportovišť a ukončení možnosti sportovat.

 

Klub MS Brno se dotázal na možnost tréninků KHS a dostal tuto odpověď:

Zvažovat organizování tréninků v uzavřených prostorách hal je třeba z více hledisek. Nařízení vlády tréninky výslovně nezakazuje, ale nepřipouští přitomnost veřejnosti, tedy např. rodičů. Ti do hal nemohou vstupovat. Vzhledem k tomu, že stolní tenis je sport jednotlivců a ne sportovních týmů, jeví se riziko relativně nízké zvláště v halách s malou kapacitou, jakou uvádíte. Na druhou stranu, onemocní-li některý váš svěřenec, a zdroj nákazy může být kdekoli jinde, budou se dohledávát všechny kontakty, s nimiž přišel v předchozích dnech do styku, bude jim nařízena karanténa a opatření v halách. A na rodiče všech těchto kontaktů dolehnou komplikace se zajištěním karantény jejich dětí. Toto riziko nelze vyloučit a je na zvážení, jestli je nutné ho v současné zhoršující se epidemické situaci podstupovat. A klub se nevyhne kritice rodičů, jak z praxe dobře známe. Pokud jde o jejich dítě, rodiče bývají neobjektivní, velmi kritičtí až nesmiřitelní. Je tedy na vás, abyste zvážili všechny okolnosti organizování tréninků v následujících týdnech a jejich nezbytnost v nastalé situaci, i při důsledném dodržování všech zásad osobní hygieny a kontrole každého vaše svěřence před vstupem do haly. To za vás nikdo nemůže udělat. A nelze vyloučit, že při očekávaném zhoršování epidemické situace stejně vláda nepřistoupí k ještě razantnějším zákazům. Situace se může měnit ze dne na den.

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)