Pozvánka na valnou hromadu JmSST

30.4.2019

Výkonný výbor JmSST z.s. svolává Valnou hromadu JmSST z.s.
která se uskuteční dne 4.6.2019 v 18:15 hodin ve VIP salonku KometaPubu, Kounicova 20, Brno

Program Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu, jednacího řádu
3. Volba pracovních funkcí
4. Zprávy předsedy JmSST a odborných komisí
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schvalování čerpání rozpočtu za rok 2018
7. Schvalování rozpočtu na rok 2019
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Konference se může zúčastnit kterýkoli člen oddílu JmSST. S právem rozhodovacím se jí účastní statutární zástupci (2), zástupci regionálních svazů (7) a jeden zástupce za každý klub hrající v sezóně 2018-19 krajské či ligové soutěže (48).

 

Kompletní pozvánku včetně návodu k parkování naleznete zde.

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)