Pozvánka na valnou hromadu JmSST

15.5.2020

Výkonný výbor JmSST z.s. svolává Valnou hromadu JmSST z.s., která se uskuteční dne 15.6.2020 v 18:00 hodin v salonku restaurace Stadion, Kounicova 20, Brno


Program Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu, jednacího řádu
3. Volba pracovních funkcí
4. Zprávy předsedy JmSST a odborných komisí
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schvalování čerpání rozpočtu za rok 2019
7. Schvalování rozpočtu na rok 2020
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Zde naleznete pozvánku na valnou hromadu JmSST včetně informace o možnosti parkování.

Autor článku: Pavel Halas

Komentáře

Autor

Předmět

E-mail

Text


JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)