Články

Zpráva JmSST č. 20 v sezóně 2019-20

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 20.

Obsah zprávy:

 • Termín přihlášek do soutěží mužů pro sezónu 2020-21
 • Plnění podmínek účasti v sezóně 2019-20
 • Pokuty

Termín přihlášek do soutěží posunut do 10.6.2020 !

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Pozvánka na valnou hromadu JmSST

Výkonný výbor JmSST z.s. svolává Valnou hromadu JmSST z.s., která se uskuteční dne 15.6.2020 v 18:00 hodin v salonku restaurace Stadion, Kounicova 20, Brno


Program Valné hromady:
1. Zahájení
2. Schválení programu, jednacího řádu
3. Volba pracovních funkcí
4. Zprávy předsedy JmSST a odborných komisí
5. Zpráva kontrolní komise
6. Schvalování čerpání rozpočtu za rok 2019
7. Schvalování rozpočtu na rok 2020
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Zde naleznete pozvánku na valnou hromadu JmSST včetně informace o možnosti parkování.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva JmSST č. 19 v sezóně 2019-20

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 19.

Obsah zprávy:

 • Rozhodnutí VV JmSST o ukončení soutěží, vyhodnocení výsledků za sezónu 2019-20
 • Přihlášky do soutěží mužů pro sezónu 2020-21
 • Konečné tabulky krajských soutěží 2019-20
> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Smuteční oznámení
parte-pavel-vybiral.jpg

Dnes mne na internetu doslova šokovalo toto oznámení (a myslím že všechny, kdo Pavla znali).

Snad mohu v tuto chvíli za všechny stolní tenisty vyjádřit rodině naši hlubokou účast.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva JmSST č. 18 v sezóně 2019-20, stanovisko ČUS, vyjádření KHS k aktuální situaci

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 18.

Obsah zprávy:

 • Rozhodnutí VV JmSST

VV JmSST pozastavuje dnešním dnem všechny akce, tedy krajské soutěže dospělých, veškeré soutěže mládeže a další aktivity (KCTM, školení trenérů). Což znamená, že veškerá utkání a turnaje s hracím termínem 14.3.2020 a pozdějším jsou tímto odložena.
O obnovení nebo o případném ukončení soutěží bude rozhodnuto podle vývoje epidemiologické situace v ČR a v souladu s rozhodnutími vlády ČR v nadcházejícím období.

 

ČUS si nechala zpracovat právní výklad čtvrtečního rozhodnutí vlády. Je z něj patrné, že tento krok vlády neznamená povinné uzavření sportovišť a ukončení možnosti sportovat.

 

Klub MS Brno se dotázal na možnost tréninků KHS a dostal tuto odpověď:

Zvažovat organizování tréninků v uzavřených prostorách hal je třeba z více hledisek. Nařízení vlády tréninky výslovně nezakazuje, ale nepřipouští přitomnost veřejnosti, tedy např. rodičů. Ti do hal nemohou vstupovat. Vzhledem k tomu, že stolní tenis je sport jednotlivců a ne sportovních týmů, jeví se riziko relativně nízké zvláště v halách s malou kapacitou, jakou uvádíte. Na druhou stranu, onemocní-li některý váš svěřenec, a zdroj nákazy může být kdekoli jinde, budou se dohledávát všechny kontakty, s nimiž přišel v předchozích dnech do styku, bude jim nařízena karanténa a opatření v halách. A na rodiče všech těchto kontaktů dolehnou komplikace se zajištěním karantény jejich dětí. Toto riziko nelze vyloučit a je na zvážení, jestli je nutné ho v současné zhoršující se epidemické situaci podstupovat. A klub se nevyhne kritice rodičů, jak z praxe dobře známe. Pokud jde o jejich dítě, rodiče bývají neobjektivní, velmi kritičtí až nesmiřitelní. Je tedy na vás, abyste zvážili všechny okolnosti organizování tréninků v následujících týdnech a jejich nezbytnost v nastalé situaci, i při důsledném dodržování všech zásad osobní hygieny a kontrole každého vaše svěřence před vstupem do haly. To za vás nikdo nemůže udělat. A nelze vyloučit, že při očekávaném zhoršování epidemické situace stejně vláda nepřistoupí k ještě razantnějším zákazům. Situace se může měnit ze dne na den.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva JmSST č. 17 v sezóně 2019-20, pozvánka na školení trenérů licence C

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 17.

Obsah:

 • Krajské soutěže družstev
 • Kvalifikace o účast v krajských soutěžích, play-off divize
 • Výsledky krajských přeborů staršího žactva
 • Pokuty
 • Akce JmSST a v kraji

Školení a doškolení trenérů licence C se uskuteční (bude-li možno) 2.-5.4.2020 ve Vyškově. Pozvánka zde.

VV ČAST vydal rozhodnutí o konání ligových soutěží a podmínkách jejich konání.
Stejnými principy se budou řídit i soutěže JmSST. Dokument ČAST naleznete zde.
Konání či nekonání veškerých akcí bude záviset na aktuální epidemiologické situaci
a rozhodnutích vlády a Bezpečnostní rady státu, které bude VV JmSST dodržovat.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Výsledky víkendových turnajů mládeže

V sobotu se ve Strážnici hrálo o tituly v kategorii staršího žactva. Krajskými přeborníky se stali Eduard Orel a Karolína Novohradská.

V Hustopečích se uskutečnil BTM nejmladšího žactva.

V neděli proběhl v Hodoníně žebříčkový turnaj dorostu

Kompletní výsledky přeborů, žebříčkového turnaje i výsledky BTM naleznete v sekci mládeže.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva JmSST č. 16 v sezóně 2019-20

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 16.

Obsah:

 • Zařazení do žebříčku mužů
 • Krajské soutěže družstev
 • Kvalifikace o účast v krajských soutěžích
 • Zastavení závodní činnosti
 • Pokuty
 • Akce JmSST a v kraji
> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva JmSST č. 15 v sezóně 2019-20, metodika tvorby žebříčku

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 15.

Obsah:

 • Zařazení do žebříčku mužů
 • Krajské soutěže družstev
 • Pokuty
 • Akce JmSST a v kraji

Zde naleznete metodiku tvorby žebříčku (dle ELO), podle které se budou sestavovat krajské žebříčky dospělých za aktuální sezónu i sezóny následující.

> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas
Zpráva JmSST č. 14 v sezóně 2019-20

V sekci zpráv naleznete zprávu č. 14.

Obsah:

 • Konečná nominace na MČR dospělých
 • Akce JmSST a v kraji
> Celý článek <   Komentáře: 0     Autor: Pavel Halas


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  >  >>

JIHOMORAVSKÝ SVAZ
STOLNÍHO TENISU
(JmSST)